Handelsbetingelser

Nedenfor finder du vilkårene for handel med Konsulenthuset ballisager A/S ved køb af produktet JobSteps samt ved oprettelse af den gratis demoversion af JobSteps. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

_________________________

 

Virksomhed:

Konsulenthuset ballisager A/S

Søren Frichs Vej 40A, 1. Sal

CVR 31299004

 

Spørgsmål, klager eller kommentarer sendes til: jobsteps@ballisager.com

_________________________

 

 1. Anvendelse

Nedenstående salgs- og handelsbetingelser gælder for salg af JobSteps til private (herefter benævnt ”kunden”).

Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og Konsulenthuset ballisager A/S, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.

Da aftalen omfatter køb af software, er disse desuden omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises. Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres.

 1. Priser og betaling

OBS - særligt for den gratis demo: Betalingsoplysninger indsamles ikke og anvendelse af den gratis demo er helt uforpligtende.

Konsulenthuset ballisager A/S modtager betaling med VISA, MasterCard og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes via mail. Alle beløb er i DKK og er inklusiv moms.

Konsulenthuset ballisager A/S bruger en sikker og godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger.

 1. Levering

Konsulenthuset ballisager A/S afsender ordren med det samme via e-mail til den e-mail, som kunden har oplyst ved købet.

Kunden modtager straks efter sit køb en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.

Kundens adgang til online-produkter leveres straks efter køb via e-mail, og levering sker i løbet af få minutter - i helt særlige tilfælde kan der gå længere tid, dog maks. 2 arbejdsdage.

Bemærk, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt.

 1. Databehandling

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, mailadresse, adresse.

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.

Vi vil ikke sælge dine oplysninger til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Vi registrerer, behandler og opbevarer dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig om at bringe dig i eller tættere på job eller beskæftigelse, samt for at kunne forbedre produktet løbende.

Vi indsamler ikke informationer, der ikke har relevans for dine job- og beskæftigelsesmuligheder samt jobsøgning.  

4.1 Opbevaring og slettefrister

Dine oplysninger opbevares i 12 måneder efter endt forløb af hensyn til at kunne besvare evt. henvendelser fra dig. Faktureringsoplysninger opbevares i 5 år af hensyn til bogføringsloven. 

4.2 Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillelige rettigheder: 

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres ved henvendelse til vores persondataansvarlige (DPO). Henvendelse kan ske på mail: dpo@ballisager.com

Hvis du ikke er enig i den måde, hvorpå Konsulenthuset ballisager A/S behandler dine persondata, kan du sende din indsigelse til dpo@ballisager.com.  

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af deres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes i sikkerhedskopier).  

Med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats at rette oplysninger, gør vi dette uden omkostninger. Vi bestræber os på at vedligeholde vores systemer på en måde, der beskytter fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Det betyder blandt andet, at vi tager back-up/sikkerhedskopi af vores system. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores systemer, slettes de fra brugerfladen, men ikke fra sikkerhedskopien.  

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K. https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 4.3 Personfølsomme oplysninger

Ifølge lovgivningen er der særlige regler for behandling og opbevaring af oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger med helbredsmæssige og seksuelle forhold.  

Med undtagelse af helbredsmæssige forhold har disse ingen relevans for beskæftigelsesmulighederne. Vi registrerer kun helbredsmæssige oplysninger i den udstrækning, det har indflydelse på dine beskæftigelsesmuligheder og udgør begrænsninger i arbejdsevnen. Oplysningerne registreres uden angivelse af evt. diagnoser.  

Da vores system ikke kan håndtere den nødvendig logning, når informationer tilgås, må CV og ansøgning ikke indeholde helbredsmæssige oplysninger. Medarbejderne hos Konsulenthuset ballisager A/S har instruks om, at de ikke må behandle ansøgninger og CV’er, der indeholde personfølsomme data.  

 1. Reklamationsret for tjenesteydelser (fx online-sparring)

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser, såsom online-sparring, købt hos Konsulenthuset ballisager A/S, skal du kontakte jobsteps@ballisager.com

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

 1. Klage over køb

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Konsulenthuset ballisager A/S på jobsteps@ballisager.com.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indsende en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Ophavsret og rettigheder for online-kurset

Alle rettigheder til online-kurserne tilhører Konsulenthuset ballisager A/S og er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Ved køb opnås alene en brugsret til pågældende online kursus i 12 måneder. Brugsretten er personlig. Onlinekurserne må derfor heller ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Konsulenthuset ballisager A/S’ virksomhed.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de licensbetingelser som gælder for den leverede software og som fremgår af producentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gældende vilkår for brugsretten. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder for uberettiget videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde Konsulenthuset ballisager A/S for ethvert krav i anledning af kundens tilsidesættelse af licensbetingelserne.

Konsulenthuset ballisager A/S har ikke ret til at fjerne indhold i kurset, som kunden har købt, dog forbeholdes retten til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold.

 1. Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Konsulenthuset ballisager A/S måtte pådrage sig i relation til online-kurset er begrænset til direkte skade og tab.

Konsulenthuset ballisager A/S kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

Konsulenthuset ballisager A/S erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

 1. Force Majeure

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Konsulenthuset ballisager A/S’s kontrol, og som må anses som force majeure, bliver Konsulenthuset ballisager A/S’s forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer.

I en sådan ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med Konsulenthuset ballisager A/S, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 30 dage.

Konsulenthuset ballisager A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem kunden og Konsulenthuset ballisager A/S i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus.

Handelsbetingelserne er opdateret d. 17-01-2020, og Konsulenthuset ballisager A/S forbeholder sig retten til at ændre betingelserne ensidigt.

 

 

 

JobSteps er skræddersyet til dig, der godt kunne bruge en hjælpende rådgivningshånd til at lande dit næste job – uanset om det er i din egen eller ny branche, om du sidder i et job eller går ledig.

iconmonstr-linkedin-4-240.png  iconmonstr-facebook-4-240 (1).png 

Find rundt

F.A.Q

Om os